Yılda yaklaşık 8 bin hektar orman alanı yanıyor

Meryem KARADAĞ

Can, yanan her ağaç ile ormanlarımızın sunduğu biyoçeşitlilik, iklim düzenle­me toprak ve su koruma ruh ve beden sağlığı gibi değeri parayla ölçülemeyecek bir­çok ekosistemden de yoksun kalındığını dile getirdi.

Anız yangınlarının ülke­mizde yasaklanmasına rağ­men hala devam ettiğini on­larca insanın ölümüne dikkat çeken Can, orman yangınla­rının önlenmesine yönelik alınması gereken önlemler ile ilgili şu şekilde konuştu “Orman yangınlarını önle­mek için bir takım önlemle­rin alınması gerekiyor. Bü­tüncül yangın yönetimi yak­laşımının benimsenmesi, yangını söndürmenin yanı sıra, yangını önleme ve yan­gın sonrası uygun restoras­yon uygulamaların yapılması önemlidir. Ayrıca yangın ris­ki yüksek ormanlarda özel­likle yerleşim yerlerine yakın tampon bölgelerinin oluştu­rulması ve yangına dirençli bitkilendirme çalışmaları­nın arttırılması gerekmekte­dir” dedi.

“Ciddi tedbirler alınmalı”

Sinan Can, erken uyarı ve hıYangınların sadece insan eliyle değil iklim değişikliyle de meydana geldiğini vurgu­layan Can, “İklim değişiyor. Türkiye ve Akdeniz Havzası tropikalleşme noktasına gi­diyor. Tropikalleşirken mev­cut doğal ekolojik özellikle­rimizde de bazı değişiklikler meydana gelmesi bekleniyor. Bu açıdan iklim değişikliğine adaptasyon sağlanması ve bu adaptasyon sürecinde orman yangınları gibi önemli afetle­rin yaşanmaması içinde cid­di tedbirler alınması gerek­mektedir” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x